banner ngang2 8

Thuật ngữ môn lịch sử lớp 6

Tổng hợp thuật ngữ môn lịch sử trong chương trình lớp 6.

Vua Duy Tân (1907-1916)

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thông tin về vua Duy Tân. Mời bạn đọc tham khảo.

VUA DỤC ĐỨC 1883

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thông tin về vua Dục Đức. Mời bạn đọc tham khảo

VUA MINH MẠNG (1820- 1830)

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc vua Minh Mạng ( 1820- 1830). Mời bạn đọc tham khảo.

VUA GIA LONG (1802- 1819)

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thông tin về vua Gia Long ( 1802- 1819). Mời bạn đọc tham khảo.

Lý Thái Tổ và Vương triều Lý

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thông tin về vị vua Lý Thái Tổ và Vương Triều Lý. Mời bạn đọc tham khảo.

nươc cham pa

VƯƠNG QUỐC CHĂMPA

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ vương quốc Chăm pa. Mời bạn đọc tham thảo

DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ

DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc anh hùng Dương Đình Nghệ. Mời bạn đọc tham khảo

Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn

Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc vị tướng tài Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn. Mời bạn đọc tham khảo.

NGÔ QUYỀN CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG

NGÔ QUYỀN CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc về Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng. Mời bạn đọc tham khảo

Trận Bạch Đằng năm 1288

Trận Bạch Đằng năm 1288

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc trận Bạch Đằng năm 1288. Mời bạn đọc tham khảo.

TRẬN BẠCH ĐẰNG NĂM 981

TRẬN BẠCH ĐẰNG NĂM 981

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc trận Bạch Đằng năm 981. Mời bạn đọc tham khảo

TRẬN BẠCH ĐẰNG NĂM 938

TRẬN BẠCH ĐẰNG NĂM 938

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc Trận Bạch Đằng năm 938. Mời bạn đọc tham khảo.

KHỞI NGHĨA MAI THÚC LOAN

KHỞI NGHĨA MAI THÚC LOAN

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc về cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan. Mời bạn đọc tham khảo

KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU NĂM 248

KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU NĂM 248

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc về cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248. Mời bạn đọc tham khảo.

Luoc do cuoc khoi nghia Li Bi jpg

KHỞI NGHĨA LÍ BÍ NĂM 542

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc về cuộc khởi nghĩa Lí Bí năm 542. Mời bạn đọc tham khảo

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Trung tâm dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Nhà nước Văn Lang

Nhà nước Văn Lang

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc lịch sử hình thành và phát triển nhà nước Văn Lang

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top