banner ngang2 8

Thuật ngữ môn toán lớp 8

Tổng hợp thuật ngữ môn toán trong chương trình lớp 8.

thuật ngữ đa thức

thuật ngữ đa thức

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ đa thức trong hệ thống toán trung học

thuật ngữ đối xứng trục

thuật ngữ đối xứng trục

Trình bày thuật ngữ trục đối xứng gồm: hai điểm đối xứng qua một đường thẳng, hai hình đối xứng qua một đường thẳng và hình có trục đối xứng.

thuật ngữ đối xứng tâm

thuật ngữ đối xứng tâm

Trình bày về thuật ngữ đối xứng tâm: hai điểm đối xứng qua một điểm, hai hình đối xứng qua một điểm và hình có tâm đối xứng.

thuật ngữ đường trung bình

thuật ngữ đường trung bình

Trình bày về định nghĩa và các định lí cũng như là chứng minh các định lí về đường trung bình tam giác và đường trung bình của hình thang.

thuật ngữ hình vuông

thuật ngữ hình vuông

Trình bày định nghĩa hình vuông, các tính chất cũng như dấu hiệu nhận biết hình vuông, và nêu công thức tính chu vi và diện tích hình vuông

thuật ngữ hình thoi

thuật ngữ hình thoi

trình bày định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hình thoi. Nêu công thức tính chu vi và diện tích hình thoi

thuật ngữ hình bình hành

thuật ngữ hình bình hành

Trình bày định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hình bình hành. Nêu cách tính chu vi và diện tích hình bình hành.

thuật ngữ hình thang cân

thuật ngữ hình thang cân

trình bày định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hình thang cân

thuật ngữ tứ giác

thuật ngữ tứ giác

trình bày định nghĩa và tính chất của tứ giác

thuật ngữ hình chữ nhật

thuật ngữ hình chữ nhật

Trình bày khái niệm hình chữ nhật cũng như tính chất và dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top