banner ngang2 8

Thuật ngữ môn vật lý lớp 6

Tổng hợp thuật ngữ môn vật lý trong chương trình lớp 6.

Lực đàn hồi, lực kế là gì ?

Lực đàn hồi, lực kế là gì ?

Lực đàn hồi là lực sinh ra khi vật đàn hồi bị biến dạng. Chẳng hạn, lực gây ra bởi một lò xo khi nó bị nén lại hoặc kéo giãn ra.

Thuật ngữ Trọng lực, Đơn vị lực

Thuật ngữ Trọng lực, Đơn vị lực

Trái đất tác dụng lực hút lên mọi vật. Lực hút của Trái đất gọi là trọng lực.

Thuật ngữ Lực, hai lực cân bằng

Thuật ngữ Lực, hai lực cân bằng

Đơn vị SI của lực là newton, ký hiệu N. Hai lực cân bằng là 2 lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều ,tác dụng vào cùng một vật

Thuật ngữ Khối lượng

Thuật ngữ Khối lượng

Khối lượng của một vật đặc trưng cho mức độ vật đó hấp dẫn các vật thể khác, theo định luật vạn vật hấp dẫn Newton.

Thể tích

Thể tích

Thể tích, hay dung tích, của một vật là lượng không gian mà vật ấy chiếm.

Chiều dài

Chiều dài

Trong ngôn ngữ thông dụng, chiều dài hay độ dài là một trường hợp của khoảng cách.

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top