Động từ tobe ở thì hiện tại đơn

Động từ tobe ở thì hiện tại đơn

Daytot xin gửi tới các em học sinh những kiến thức cơ bản nhất về động từ tobe ở thì hiện tại đơn.

Thể tích

Thể tích

Thể tích, hay dung tích, của một vật là lượng không gian mà vật ấy chiếm.

Chiều dài

Chiều dài

Trong ngôn ngữ thông dụng, chiều dài hay độ dài là một trường hợp của khoảng cách.

Top